PartyTime!

Flygelfest lördag 22 september kl 18

Den 22 september samlas Västerkyrkans församling till en ”Flygelfest”, då instrumentet invigs och vi får uppleva hur det kan användas tillsammans med våra olika körer och instrumentalister i olika åldrar i skiftande former av kör- och ensemblemusik.

Fri entré. Servering.

Föranmälan till måltid  på lista i Västerkyrkans foajé sensta den 17 september