Musik i Västerkyrkan hösten 2018

Västerkyrkan förvärvade under våren 2018 ett nytt högklassigt instrument – en flygel av märket Steinway, som användes första gången vid den avslutande konserten i förra årets konsertserie Konsert i Västerkyrkan … för Guds skull. Alltsedan dess används instrumentet i församlingens olika gudstjänster och samlingar.