Maritha Holmlind Paulson – 21 oktober 2017

Kl 19.00

Maritha Holmlind Paulson

Maritha

Toner över tid – sånger från hjärtat

Livet kan beskrivas och berättas i romanform, i statistik, i cv:n, i fotografier eller – som här – genom sköna melodier…

Maritha är sångerska med bred erfarenhet, och arbetar som församlingsmusiker i Svenska kyrkan.

Mer om Maritha: www.uttryckandekonst.net

Martin Berggren, som är med på konserten, är verksam som pianist, arrangör och pedagog.

 

Ingen entréavgift eller biljett behövs – det är bara att komma.

Välkommen att stanna på en enkel förfriskning efter konserten.

En frivillig kollekt till Equmeniakyrkans internationella verksamhet tas upp vid utgången.