Gästspel.Malmö Kammarkör, under ledning av professor Dan-Olof Stenlund, framför Johannes Brahms Ein Deutsches Requiem.

Den 21 oktober kl 18.00 framförs  Johannes Brahms Ein deutsches Requiem i Västerkyrkan. Det är Malmö Kammarkör under ledning av Dan-Olof Stenlund, som framför verket i den så kallade ”London-versionen”, för kör, två solister och fyrhändigt piano. Johannes Brahms har själv svarat för den versionen och här ges tillfälle att höra flygelns möjligheter med två pianister vid klaviaturen i överjordiskt skön musik. Till skillnad från många andra requier med text från den katolska dödsmässan på latin har Brahms’ Requiem texter från Luthers bibelöversättning till tyska. Här ges människorna tröst inför förgängligheten, och verket genomsyras av Brahms egen förvissning om evig salighet bortom döden.

Dan-Olof Stenlund

ladda ned (4)