gospelkor_noter

Sång och musik

I Västerkyrkan finns ett varierat musikliv som helt bygger på frivilliga krafter. När du besöker våra gudstjänster får du höra många olika musikstilar under året.

Gudstjänstens innehåll fördjupas och görs tydligt genom mångfasetterade och väl framförda ensemble- och solosånger. Nästan varje gudstjänst har någon form av musikinslag. Många barn låter sin stämma ljuda både i soloframförande eller i grupper. Vid de stora helgerna eller andra viktiga dagar i församlingen samlas församlingskören och framför allt från kända adventssånger till värmande vårsånger vid valborgsmässobålet. I församlingen finns flera medlemmar som bjuder på sin förmåga att musicera vid orgel och piano eller andra instrument.

Församlingssången ljuder stark och mäktig vid gudstjänster och andra samlingar vilket förhöjer upplevelsen av gudstjänstens eller samlingens innehåll.

Välkommen du som vill lyssna, delta eller bidra med det du kan bjuda på inom musikens område.

påsklilja1

gitarr4

träd_himmel