dopfunt

Livets högtider

Dop
Dopet är ett enda och en gåva från Gud själv till oss. Det kan ske på olika sätt, genom begjutning eller nedsänkning, och vid olika tidpunkter i livet, när vi är barn eller vuxna. Dopet visar på en gemenskap med Gud och andra människor, med kyrkan och församlingen. Att bli döpt är en stor händelse som vi får växa i och leva med. Dopet sker med vatten i Faderns, Sonens och den Heliga Andens namn.

Barnvälsignelse
Barnvälsignelse är en handling som går tillbaka till Jesu handling då man bar fram barn till honom för att han skulle välsigna dem. Barnvälsignelsen är ett sätt att tacka Gud för det nyfödda barnet och låta Gud välsigna barnet. Vi ber för barnets välgång och att det ska hitta sin tro på Gud och ta emot dopet som en gåva i framtiden.

Konfirmation
Konfirmation betyder bekräftelse. Under konfirmationstiden får du med andra ord möjlighet att bekräfta din tro, oavsett hur konkret eller diffus den än är. Du får möjlighet att lära känna den kristna traditionen och på samma gång möjlighet att upptäcka vem du själv är. Tillsammans med andra funderar du över saker som är viktiga i livet.

Vigsel
En kyrklig vigsel är en symbolrik gudstjänst. I Västerkyrkan viger vi heterosexuella och homosexuella par. Vi ber Gud att välsigna äktenskapet och hjälpa er igenom de svårigheter ni kommer att möta i livet. Vigseln kan utformas på många olika sätt inom ramen för vigselordningen. För att vigseln skall bli personlig och som ni tänkt er är vigselsamtalet med pastorn ett tillfälle då ni kan berätta vilket bröllop ni vill ha.

Begravning
Det är alltid viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Riter i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.