kvinnofrukost_620

Kvinnofrukost

Några lördagar varje termin dukas frukostbordet i Änglagården i Västerkyrkan. Där kan du som kvinna lyssna till och samtala med intressanta gäster, som delar med sig av liv, tankar och erfarenheter.

Kvinnofrukost bjuder förutom föredrag på gemenskap, god förtäring och nya bekantskaper. Ingen föranmälan krävs för att komma på Kvinnofrukost.

Tid: Vissa lördagar kl 9-11 (se program nedan)
Plats: Västerkyrkan, Vävaregatan 13, Lund
Kontaktperson: Valborg Lindgärde 046-291838

bröd

Program hösten 2017

23 september – Att leda i kulturens värld. Erfarenheter och reflexioner

SOLFRID SÖDERLIND professor i museologi och dekan för Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet sedan 2013. Under åren 2003–2011 överintendent för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

 

21 oktober – Om min mamma Märta de Laval, en spännande person, och något om mitt liv

ANNE DELAVAL-WIPP konstälskare och f.d. adjunkt i pedagogik på pedagogiska institutionen och senare på speciallärarlinjen på Lärarhögskolan i Malmö, änka efter John Wipp.

 

18 november – Om vi sjunger samma sånger hör vi redan ihop

EVA KUNDA NEIDEK körledare, musiker, diakon och resande med berättelser från 16 års relationsskapande och gränsöverskridande möten i Västafrika.

 

I samarbete med Studieförbundet Bilda