kvinnofrukost_620

Kvinnofrukost

Några lördagar varje termin dukas frukostbordet i Änglagården i Västerkyrkan. Där kan du som kvinna lyssna till och samtala med intressanta gäster, som delar med sig av liv, tankar och erfarenheter.

Kvinnofrukost bjuder förutom föredrag på gemenskap, god förtäring och nya bekantskaper. Ingen föranmälan krävs för att komma på Kvinnofrukost.

Tid: Vissa lördagar kl 9-11 (se program nedan)
Plats: Västerkyrkan, Vävaregatan 13, Lund
Kontaktperson: Valborg Lindgärde 046-291838

bröd

Program hösten 2018

22 september
I kölvattnet av ett jubileumsår. Katharina von Bora, Martin Luthers hustru.

VERONICA HELM ANDRÉASSON, präst i Svenska kyrkan,
under åren 1999-2017 domkyrkokommunister i Lund.

20 oktober
Med glimatar från ett omväxlande Börjesson-liv.

BIRGITTA BÖRJESSON, lärare och hustru till en kringflackande diplomat.

17 november
Barnadödligheten på 1700-talet, vad gjorde man?

CHRISTINA SJÖBLAD, professor em. i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.

 

I samarbete med Studieförbundet Bilda