Fördjupningskvällar

Fördjupningskvällar har vi valt att kalla dem, ett antal torsdagskvällar med just fördjupning. Vi dyker ner i texter ur vår Bibel eller vår psalmbok, vi låter tankar kring vår tro och samtal kring vårt kristenliv ha sin tid, vi samlas i nattvardens mer ordlösa gemenskap. Så viktigt detta är!

Det blir fyra torsdagskvällar under hösten. Tiden är 19.00–21.00.

21 september: ”Jesus såg Natanael komma …”. Vi läser evangelietexten på Den helige Mikaels dag tillsammans med Samuel Byrskog.

5 oktober: ”Det gungar så fint när han bär dig, mitt barn.” En kväll om psalmförfattaren Eva Norberg med Valborg Lindgärde och Tobias Nilsson.

19 oktober: Vilken historia! Karin Olofsdotter om den gammaltestamenliga läsningen på nittonde söndagen efter trefaldighet.

16 november: Att leva i Guds förlåtelse. Joel Kuhlin, doktorand i Nya testamentets exegetik med särskild inriktning på evangelium enligt Markus.

Dessutom får vi lyssna till Peter Halldorf den 3 december klockan 19.00 som presenterar sin nya bok om profeten Jeremia.