Cafe_adam_logga

Café Adam – träffpunkt för män

Café Adam vill vara ett rastställe för män i alla åldrar. Här bjuds på en varm och kryddig tomatsoppa till självkostnadspris.

Tre gånger per termin serverar Café Adam i Änglagården en varm och kryddig tomatsoppa till självkostnadspris. Vi startar 17.30 och efter trekvart blir det en snabb presentationsrunda, därefter ger vi ordet till kvällens gäst. Cafékvällen slutar 19.30. Ingen föranmälan behövs.

Göran Kritz  är kontaktperson, telefon 0730 – 40 14 64.

Änglagården finns i Västerkyrkan på Vävaregatan 13 A i Lund.

Tisdag 18 september

Tankar kring tro och liv

TORBJÖRN RAM är präst i Höörs församling. Vår bästa tid är nu, sjöng Jan Malmsjö en gång. Visst är det så. Vi lever i en tid långt borta från det kalla krigets stela retorik. Men trots det lever vi i en tid med intensiva spänningar. Populism i alla dess former sprids i alla kanaler. Ny-gamla ord som fake-news och internet-troll får nya tolkningar. Hur skall vi som människor navigera mellan dessa diken som livet idag innehåller? Kan en god teologisk grund vara en tillgång, trots att vi lever i ett land som av många kategoriseras som det mest sekulariserade?
Torsdag 25 oktober

Livsmod i en tvetydig tillvaro Om den danske tänkaren K.E. Lögstrup

LARS-OLLE ARMGARD är präst och docent i etik och bosatt i Lund. K.E. Lögstrup (1905- 1981), professor i Århus i teologi och etik, var djupt engagerad i att lyfta fram de goda krafterna i dagens värld, som stöd för ett hotat livsmod. han hör hemma i traditioner från Grundtvig och Kierkegaard.
Onsdag 21 november

Nya metoder för hjärt- och lungtransplantation

TRYGVE SJÖBERG är docent vid Lunds universitet samt avdelningen för thoraxkirurgi vid Skånes Universitetssjukhus, där han arbetar med forskning inom hjärt- och lungtransplantation, hjärt-lungräddning samt nutrition. Forskargruppens arbete har resulterat i flera banbrytande kliniska metoder, såsom transplantation med lungor från hjärtdöda personer, evaluering av lungor inför transplantation, nytt sätt att ta hand om hjärtan som ska transplanteras och ny hjärtstoppsbehandling.

 

vatten