glada_samtal

Verksamhet

Vi vill att Västerkyrkan är en mötesplats, människor emellan och mellan Gud och människor.

En av våra mötesplatser är söndagens gudstjänst. Här söker vi olika uttryck för kristen tro. Vi önskar att gudstjänsten på något sätt skall vara tillgänglig för och beröra alla människor. Parallellt med gudstjänsten finns söndagsskola, både för mindre och större barn. Kyrkfikat efter varje gudstjänst är en möjlighet att samtala och lära känna nya människor.

Utöver gudstjänsten finns andra verksamheter i församlingen som du kan läsa vidare om här på hemsidan.

Det finns just nu en anställd pastor, Gustaf Björkman. Utöver Gustaf är det församlingsmedlemmar och vänner som är ideellt engagerade i verksamheterna.