glada_samtal

Verksamhet

Vi vill att Västerkyrkan är en mötesplats, människor emellan och mellan Gud och människor.

En av våra mötesplatser är söndagens gudstjänst. Parallellt med gudstjänsten finns söndagsskola, både för mindre och större barn. Kyrkfikat efter varje gudstjänst är en möjlighet att samtala och lära känna nya människor.

Utöver gudstjänsten finns andra verksamheter i församlingen som du kan läsa vidare om här på hemsidan.