sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan i Lund

Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan de flesta frikyrkor i regionen och Svenska kyrkan. Sjukhuskyrkans personal finns till för patienter, närstående och personal. Vi erbjuder själavårdande samtal och olika gruppverksamheter bl.a. sorgegrupper och grupper för kreativt skrivande. Sjukhuskyrkan har beredskap dygnet runt, årets alla dagar.

Sjukhuskyrkans i Lund hemsida.

Sjukhuspastor
Åsa Ram
Som pastor i Equmeniakyrkan har Åsa Ram tystnadsplikt.
Telefon: Tel: 046- 71 88 11 och  för sms 0725-93 48 11 , 046-17 27 82 (Sjukhuskyrkans samtalsmottagning)