längtan

Vår vision

Västerkyrkan vill finnas som en tillgång för alla som bor i Lund med omnejd, inte vara en avskärmad värld för sig.

Västerkyrkan vill ge rum för livsviktiga frågor och möta den längtan vi alla delar av tro, hopp och kärlek. Församlingen vill ge varje människa, var och en från sina utgångspunkter och med sina erfarenheter, en möjlighet att söka och finna djupare livsvärden – ytterst en personlig tro på Gud.

Församlingen vill också påverka och ta ansvar för vårt samhälle både lokalt och globalt.

gudstjänst_storbild1

gud_älskade

gudstjänst_ljus2