kärlek

Vår tro

Tillsammans med den kristna kyrkan över hela världen bekänner vi oss till Jesus Kristus. Vi vill fördjupa  tron och föra denna övertygelse vidare.

Bibeln är Guds ord, nedskrivet av människor och skall tolkas och utläggas utifrån sitt centrum, Jesus Kristus. Tron innebär inte förenklingar, utan fördjupning. Tron är personlig, men kommer bäst till uttryck i gemenskap med andra. Gemenskapen berikas när olika erfarenheter, skilda tolkningar av Bibeln och självständiga ställningstaganden i fråga om trons konsekvenser i livet delas i ödmjukhet, öppenhet, kärlek och omsorg.

Vi tror att olika sätt att tolka Bibeln kan göra gemenskapen rikare. Med Kristus som ett tydligt centrum för tron vill Västerkyrkan inbjuda till en öppen gemenskap med utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar. Vi inbjuder alla att ta ställning till och tolka kristen tro.

Västerkyrkan har sina rötter i 1800-talets svenska frikyrkohistoria och är sprungen ur den lutherska traditionen. Vi praktiserar de två sakramenten, dop och nattvard.

himmel_vatten

sönddagsskola333