Personal

Pastor och församlingsföreståndare
Gustaf Björkman
Övrigt: Gustaf Björkman arbetar också i Universitetskyrkan i Lund.
Som pastor i Equmeniakyrkan har Gustaf Björkman tystnadsplikt.
Telefon: 079-335 37 43, 046-211 29 56 (kyrkans expedition)

Pastor

Torbjörn Ram
Utbildning: Teologiska Högskolan Stockholm.
Ordinerad till pastor 1997.
Övrigt: Torbjörn Ram arbetar också i Universitetskyrkan i Lund.
Som pastor i Equmeniakyrkan har Torbjörn Ram tystnadsplikt.
Telefon : 073-992 69 63, 046-211 29 56 (kyrkans expedition)