Personal

Pastor och församlingsföreståndare
Gustaf Björkman
Övrigt: Gustaf Björkman arbetar också i Universitetskyrkan i Lund.
Som pastor i Equmeniakyrkan har Gustaf Björkman tystnadsplikt.
Telefon: 079-335 37 43, 046-211 29 56 (kyrkans expedition)

Gustafklippaweb 
Gustaf Björkman