fika_stor_sal

Organisation

Västerkyrkans församling är en demokratisk organisation.

Det högst beslutande organet är församlingsmötet, där varje närvarande medlem har en röst.

Församlingsmöten våren 2018:

  • 4 februari
  • 18 mars
  • 29 april

Församlingsföreståndaren (pastorn) är församlingens andlige ledare. Församlingsföreståndaren skall tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut. Styrelsen består av ordförande samt åtta ledamöter, som väljs på årsmötet.

En viktig del i planeringen och genomförandet av verksamheten har personalen och de olika utskotten så som gudstjänst- utskottet, musikutskottet, informationsutskottet och ungdomsrådet.

Många praktiska saker hanteras och genomförs i serverings- grupper, fastighetsgruppen, kyrkvärdsgrupper med mera.