glada_fika1

Medlemskap

Du kan vara medlem i Västerkyrkan. Som medlem inbjuds var och en som vill bekänna Jesus Kristus som Herre och Frälsare.

Inom ramen för denna gemensamma bekännelse tar den enskilde själv ställning till den kristna trons olika tolkningsfrågor. Västerkyrkan är demokratiskt uppbyggd. Alla viktiga beslut fattas av hela församlingen, i församlingsmöten, där varje medlem har en röst.

Kontakta församlingen pastor Gustaf Björkman för mer information om medlemskap. Du behöver inte vara medlem för att delta i Västerkyrkans verksamheter.

ikon_maria_jesusbarnet7

ljus_domkyrkan

jesus_färgläggs