stor_bild_carola_bäbis

Om oss

Västerkyrkan – livets kyrka!

Den kristna kyrkan är spridd över hela världen och har idag drygt 2 miljarder anhängare. Västerkyrkan är som församling en del i detta stora perspektiv.

Tillsammans med de övriga kyrkorna i Lund vill vi ta ansvar för en kristen närvaro och ett kristet vittnesbörd bland människor som bor och arbetar i vår kommun.

bön

staden_lund