vandra_barn

Samtal

Ibland bara måste man få prata med någon som lyssnar. Oftast är det om det svåra i livet, som det kan vara skönt att tala med någon som har tystnadsplikt.

I Västerkyrkan har du möjlighet till samtal och bikt. Bikt är ett ord som vi inte använder så ofta, men ibland är det naturligt att det personliga samtalet mynnar ut i bikt. Alltid välkommen att kontakta någon av församlingens båda anställda:

Pastor
Torbjörn Ram
Som pastor i Equmeniakyrkan har Torbjörn Ram  tystnadsplikt.
Telefon: 073-992 69 63,  046-211 29 56 (kyrkans expedition)

Pastor
Gustaf Björkman
Som pastor i Equmeniakyrkan har Gustaf Björkman tystnadsplikt.
Telefon: 079-335 37 43, 046-211 29 56 (kyrkans expedition)

Sjukhuskyrkan i Lund
Sjukhuspastor
Åsa Ram
Som pastor i Equmeniakyrkan har Åsa Ram tystnadsplikt.
Telefon: 072-961 98 33, 046-17 27 82 (Sjukhuskyrkans samtalsmottagning)

vår