vandra_barn

Samtal

Ibland bara måste man få prata med någon som lyssnar. Oftast är det om det svåra i livet, som det kan vara skönt att tala med någon som har tystnadsplikt.

I Västerkyrkan har du möjlighet till samtal och bikt. Bikt är ett ord som vi inte använder så ofta, men ibland är det naturligt att det personliga samtalet mynnar ut i bikt. Du är alltid välkommen att kontakta någon av församlingens anställda:

Pastor
Gustaf Björkman
Som pastor i Equmeniakyrkan har Gustaf Björkman tystnadsplikt.
Telefon: 079-335 37 43, 046-211 29 56 (kyrkans expedition)

Studentpastor
Karin Olofsdotter
Karins delar sin studentpastorstjänst mellan Västerkyrkans församling, Studentprästerna i Lund och som kaplan på Micklagård.
Som ordinerad pastor i Equmeniakyrkan har Karin tystnadsplikt
Epost till Karin Olofsdotter
Telefon: 070-7297472

Sjukhuskyrkan i Lund
Sjukhuspastor
Åsa Ram
Som pastor i Equmeniakyrkan har Åsa Ram tystnadsplikt.
Telefon: 046-718811 och för sms 072-5934811

vår