Kategori: Församlingen
 • Inför söndagen den 5 juni

  Publicerat 2016-06-07 av Västerkyrkan

  Söndagens tema: Kallelsen till Guds rike Den gammaltestamentliga läsningen finns i Femte Mosebok 7: 6-9 Episteltexten finns i  Romarbrevet 8: 28-30 Evangelietexten finns i  Johannesevangeliet 1: 35-46 Läs mer

 • Inför söndagen den 29 maj – Vårt dop

  Publicerat 2016-05-25 av Västerkyrkan

  Gudstjänst med söndagsskolans avslutning. Den gammaltestamentliga läsningen finns i Andra Moseboken 14:21-22. Episteltexten återfinns i Titusbrevet 3:4-8 Evangelietexten finns i Johannesevangeliet 1:29-34 Läs mer

 • Inför söndagen den 22 maj – Heliga Trefaldighets Dag

  Publicerat 2016-05-17 av Västerkyrkan

  Gudstjänstens tema är ”Gud-  Fader , Son och Ande” Den gammaltestamentliga läsningen finns i Andra Moseboken 3: 1-15 Episteltexten återfinns i Romarbrevet 11:33-36 Evangelietexten finns hos Matteusevangeliet 28:16 – 20 Läs mer

 • Inför söndagen den 15 maj – Pingstdagen

  Publicerat 2016-05-10 av Västerkyrkan

  Söndagens tema är Den heliga anden Den gammaltestamentliga läsningen finns i Joel 2:28 – 29 Dagens episteltext finns i Apostlagärningarna 2:1 – 11 Evangelietexten återfinns i Johannesevangeliet 14: 15 – 21 Läs mer

 • Inför söndagen den 8 maj

  Publicerat 2016-05-04 av Västerkyrkan

  Tema: Hjälparen kommer Den gammaltestamentliga läsningen finns i  Femte Moseboken 31:6-8 Episteltexten kan läsas i Romarbrevet 8:31-39 Evangelietexten återfinns i Johannesevangeliet 16:23-33 Läs mer

 • Inför Kristi Himmelsfärdsdag

  Publicerat 2016-05-04 av Västerkyrkan

  Tema: Herre över allting Den gammaltestamentliga läsningen finns i Jesaja 61:10-11 Episteltexten återfinns i Apostlagärningarna 1:1-11 Evangelietexten finns i Lukasevangeliet 24:49-53 Läs mer

 • Inför söndagen den 1 maj – Bönsöndagen

  Publicerat 2016-04-26 av Västerkyrkan

  Söndagens tema är bönen Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad från Jeremia 29: 11-14 Episteltexten återfinns i Första Johannesbrevet 5: 13-15 Evangelietexten finns i Lukasevangeliet 11: 1 -13 Läs mer

 • Inför söndagen den 24 april.

  Publicerat 2016-04-19 av Västerkyrkan

  Temat för söndagen är försoning. Den gammaltestamentliga texten hämtas från Hosea 14:5 – 9. Episteltexten finns i Första Johannesbrevet  3:18 – 24 Evangelietexten återfinns i Johannesevangeliet 15:10 – 17 Gudstjänsten är tillsammans med Norra Nöbbelövsförsamling Läs mer

 • Inför söndagen den 17 april

  Publicerat 2016-04-11 av Västerkyrkan

  Gudstjänstens tema är Vägen till livet. Den gammaltestamentliga texten finns i Jesus Syraks vishet 28: 3 – 7 Episteltexten är hämtad från Andra Korinthierbrevet 4: 16 – 18 Evangelietexten finns i Johannesevangeliet 14: 1 – 14 Läs mer

 • Inför söndagen den 10 april

  Publicerat 2016-04-05 av Västerkyrkan

  Gudstjänstens tema är ”Den gode Herden”. Den gammaltestamentliga texten är hämtad från Hesekiel 34: 23 – 31 Episteltexten finns i  Hebreerbrevet 13: 20 – 21 Evangelietexten är från Johannesevangeliet 10: 11 – 16 Läs mer

1 17 18 19 20 21 23