barnens_minuter5

Söndagsskola

Varmt välkommen till Västerkyrkans söndagsskola!

Vi har delat upp gruppen i tre grupper:
0-4 år har barnvakt i barnrummet
4-8 år – Smulorna
8 och uppåt – Kors och tvärs

De två yngsta grupperna börjar tillsammans. När de allra yngsta barnen inte riktigt orkar smyger man ut till barnvaktsrummet och fortsätter med en fri lek. Beskrivning av verksamheten. Vi träffas under tiden som det är gudstjänst i Västerkyrkan. Vi börjar vår söndagsskola i kyrksalen tillsammans med alla andra gudstjänstbesökare. Efter Barmens minuter går vi till våra söndagsskolegrupper. I grupperna får vi samtala, höra bibelberättelse och pyssla/leka lek. När gudstjänsten och söndagsskolan är slut finns det fika.

I Equmenia Lund har vi i söndagsskolan verksamhet på söndagar under gudstjänsten.

Kontaktperson
Moa Mellbourn
070-9148034
moa_mellbourn@hotmail.com