glada1

Barn & ungdom

Här under de olika flikarna kan du hitta information om våra aktiviteter och kontaktuppgifter till de ansvariga för respektive grupp.

Barn- och ungdomsverksamheten i Västerkyrkan drivs av Equmenia Lund – Västerkyrkans Unga.

Logotyp Lund

Ordförande: Hampus Ragnar equmenia@vasterkyrkan.nu

kille_kuddar3