Inför söndagen den 14 oktober – Tacksägelsedagen – Lovsång

Publicerat 2018-10-09 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Första Krönikeboken 29: 10 – 14

Episteltexten finns att läsa i Första Thessalonikerbrevet 5: 16 – 24

Evangelietexten finns i  Lukasevangeliet 17: 11 – 19

Psaltarpsalm Psaltaren 65: 9 – 14