Inför söndagen den 7 oktober – Trons kraft

Publicerat 2018-10-03 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i  FörstaMoseboken 6: 13 – 22

Episteltexten återfinns i Hebreerbrevet 11: 1 – 7

Evangelietexten finns att läsa i Markusevangeliet 12: 41 – 44

Psaltarpsalm Psaltaren 73: 23 – 26.