Inför söndagen den 30 september – Den helige Mikaels dag.

Publicerat 2018-09-25 av Västerkyrkan

Tema: Änglarna

Texten i Gamla Testamentet kan läsas i Daniel 6: 16 – 22

Episteltexten återfinns i Uppenbarelseboken  12: 7 – 12

Evangelietexten finns att läsa i Lukasevangeliet 10: 17 – 20

Psaltarpsalm Psaltaren 103: 19 – 22