Inför söndagen den 23 september – Rik inför Gud

Publicerat 2018-09-19 av Västerkyrkan

Texten i Gamla Testamentet finns att läsa i Andra Moseboken 32 1 – 4, 30 – 35

Episteltexten återfinns i Första Johannesbrevet 2: 15 – 17

Evangelietexten kan läsas i Matteusevangeliet 6: 19 – 24

Psaltarpsalm Psaltaren 49: 6 – 12