Inför söndagen den 2 september – Enheten i Kristus

Publicerat 2018-08-29 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga läsningen finns i Hesekiel 37: 15 – 22

Episteltexten kan läsas i Efesierbrevet 4: 1-6

Evangelietexten finns att läsa i Johannesevangeliet17: 9 – 11

Psaltarpsalm  Psaltaren 95: 1-7