Inför söndagen den 26 augusti- Medmänniskan

Publicerat 2018-08-21 av Västerkyrkan

Texten från Gamla Testamentet kan läsas i Första Moseboken 4: 8 – 12

Episteltexten kan läsas i Första Johannesbervet 4:7 – 10

Evangelietexten återfinns i Lukasevangeliet 10: 23 – 37

Paltarpsalm Psaltaren 103: 1 – 6