Inför söndagen den 12 augusti. Tro och liv

Publicerat 2018-08-08 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Jesaja  2: 12 – 17

Episteltexten återfinns i Romarbrevet 3: 21 – 28

Evangelietexten finns i Lukasevangeliet 18: 9 – 14

Psaltarpsalm Psaltaren  143: 6 – 10