Inför söndagen den 5 augusti -Nådens gåvor

Publicerat 2018-08-01 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Jesaja 27: 2 – 6

Episteltexten återfinns i Första Korinthierbrevet  12: 12 – 26

Evangelietexten finns i Johannes evangelium 15: 1 -9

Psaltarpsalm Psaltaren 28: 6 – 9