Inför söndagen den 29 juli – Goda förvaltare

Publicerat 2018-07-26 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Första Moseboken 1: 24 – 2: 3

Episteltexten finns att läsa i  Första Petrusbrevet 4:  7 – 11

Evangelietexten  finns i Matteusevangeliet 25: 14 – 30

Psaltarpsalm Psaltaren 8