Inför söndagen den 22 juli – Andlig klarsyn

Publicerat 2018-07-18 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten finns att läsa i Mika 3: 5 – 8

Episteltexten återfinns i Första Johannesbrevet 4: 1 – 6

Evangelietexten finns i Matteusevangeliet 7: 15 – 21

Psaltarpsalm Psaltaren 119: 30 – 35