Inför söndagen den 15 juli. Kristi Förklaringsdag

Publicerat 2018-07-11 av Västerkyrkan

Tema: Jesus förhärligad

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Andra Moseboken 24: 12 – 18

Episteltexten finns i Andra Petrusbrevet 1: 16 – 18

Evangelietexten återfinns i Matteusevangeliet 17: 1 – 8

Psaltarpsalm Psaltaren 89: 12 – 18