Inför söndagen den 1 juli. Apostladagen

Publicerat 2018-06-30 av Västerkyrkan

Tema: Sänd mig

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Hesekiel 1:26- 2:3, 8-10

Episteltexten finns  i Första Timotheosbrevet 1: 12 – 17

Evangelietexten återfinns i Lukasevangeliet 5: 1 – 11

Psaltarpsalm Psaltaren 40: 6 – 12