Inför söndagen den 24 juni. Den Helige Johannes Döparens dag.

Publicerat 2018-06-21 av Västerkyrkan

Tema: Den Högstes profet

Den gammaltestamentliga läsningen finns i Jesaja 49: 1 – 2

Episteltexten finns att läsa i Apostlagärningarna 19: 4

Evangelietexten kan läsas i Lukasevangeliet 1: 5 – 17

Psaltarpsalm Psaltaren 96