Inför söndagen den 17 juni. Förlorad och återfunnen

Publicerat 2018-06-13 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i  Mika 7: 18 – 20

Episteltexten återfinns i Romarbrevet 5: 6 – 11

Evangelietexten finns i Lukasevangeliet 15: 1 – 7

Psaltarpsalm Psaltaren 119: 170 – 176