Inför söndagen den 3 juni. Vårt dop

Publicerat 2018-05-30 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Hesekiel 36: 25 – 28

Episteltexten finns i Romarbrevet 6:3 – 11

Evangelietexten återfinns i Johannesevangeliet  3: 1 – 8

Psaltarpsalm Psaltaren 66: 5 – 12