Ungdomsledare 50% i Västerkyrkan, Lund

Publicerat 2018-05-20 av Västerkyrkan

Västerkyrkans församling är en del av Equmeniakyrkan. Vi arbetar aktivt för att människor ska lära känna Jesus Kristus som vår frälsare.

Lund ligger i en av landets mest expansiva regioner med många internationella kontakter. Församlingen har en potential att vara en kyrka för många som passerar eller stannar i Lund. Församlingen har drygt 200 medlemmar och ett omfattande ungdomsarbete där scoutverksamheten är i stark tillväxt. Genom närheten till studenthemmet Micklagård vill kyrkan vara en samlingspunkt för studenter och stödja det kristna studentarbetet i Lund.

Vi söker nu en Ungdomsledare, 50%; projektanställning

Västerkyrkan bedriver sedan lång tid ett viktigt och uppskattat barn- och ungdomsarbete genom Equmenia Lund–Västerkyrkans unga. Nu söker vi dig som är villig att delta i och utveckla detta arbete.

Vi behöver stärka arbetet bland tonåringar men du blir även en viktig resurs för söndagsskola och scoutverksamhet. En uppgift blir att vara ett nav för alla frivilliga ledare som redan finns i arbetet.

Genom barn- och ungdomsarbetet får vi också kontakt med många familjer utanför församlingen. Vi vill gärna knyta dessa kontakter närmare kyrkan.

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av församlingsliv och att arbeta som ungdomsledare.  Någon form av ledarutbildning är meriterande. Du kommer att arbeta i vårt arbetslag som består av pastor tillika församlingsföreståndare, församlingsmusiker, studentpastor, och sjukhuspastor.

Ansökan

Vi lägger stor vikt vid engagemang och personlig lämplighet.

 Mer information lämnas av Bo Paulsson, ordförande i personalutskottet. Tel 0705 983 830,

Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt dock senast den 20 juni 2018. Det är vår förhoppning att du kan börja efter sommaren. Ansökan sänds till Västerkyrkan, Att Bo Paulsson, Byggmästaregatan 21 A, 222 37 Lund eller till bo@stenbock.se