Inför Kristi Himmelsfärdsdag- Herre över allting

Publicerat 2018-05-08 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga läsningen finns i  Andra Kungaboken 2: 11 – 14

Episteltexten kan  läsas i Apostlagärningarna 1: 1 – 11

Evangelietexten återfinns i Markusevangeliet 16: 19 – 20

Psaltarpsalm Psaltaren 110