Inför söndagen den 6 maj. Bönsöndagen

Publicerat 2018-05-02 av Västerkyrkan

Tema: Bönen

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Första Moseboken 18: 26 – 32

Episteltexten återfinns i Efesierbrevet 3: 14 – 21

Evangelietexten finns i Lukasevangeliet 18: 1 – 8

Psaltarpaslm Psaltaren 13