Församlingsmöte söndag den 29 april.

Publicerat 2018-04-26 av Västerkyrkan

Välkomna till  församlingsmötet efter gudstjänsten  söndag den 29 april

På agendan står

– val av ombud till kyrkokonferensen

– ärenden som tas upp på kyrkokonferensen

– sommarens gudstjänster

– församlingsdag / -läger

Välkomna!

Per Carlsson, ordförande