Inför söndagen den 29 april. Att växa i tro

Publicerat 2018-04-25 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Hosea 11: 1 – 4

Episteltexten återfinns i Första Johannesbrevet 4: 10 – 16

Evangelietexten finns i Johannes evengelium 16: 5 – 11

Psaltarpsalm Psaltaren 98: 1 – 8