Inför söndagen den 22 april. Vägen till livet

Publicerat 2018-04-17 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Jesaja 54: 7 – 10

Episteltexten finns i Hebreerbrevet 13: 12 -16

Evangelietexten återfinns i Johannesevangeliet 16: 16- 22

Psaltarpsalm Psaltaren 147: 1 – 7