Inför söndagen den 15 april. Den gode herden

Publicerat 2018-04-10 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Hesekiel  34:11 – 16

Episteltexten finns att läsa i Första Petrusbrevet 2: 22 – 25

Evangelietexten återfinns i Johannesevangeliet 10 : 1 – 10

Psaltarpsalm Psaltaren 23