Inför söndagen den 8 april . Påskens vittnen

Publicerat 2018-04-03 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Jesaja 43: 10 – 13

Episteltexten finns i Första Korinthierbrevet 15: 1 – 11

Evangelietexten återfinns i Johannesevangeliet  21: 1 – 14

Psaltarpsalm Psaltaren 145: 1 – 7