Inför Påsken 2018

Publicerat 2018-03-29 av Västerkyrkan

Skärtorsdagen

Tema: Det nya förbundet

Den gammaltestamentliga läsningen återfinns i Andra Moseboken 12: 15 – 20

Episteltexten kan läsas i Första Korinthierbrevet 5: 6 – 8

Evangelietexten finns i Lukasevangeliet 22:  7 – 23

Psaltarpsalm Psaltaren 111:  1 – 5

Långfredagen

Tema: Korset

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Jesaja 53: 1 – 12

Episteltexten återfinns i Filipperbrevet 2: 6 -8

Evangelietexten finns i Lukasevangeliet 23: 26 – 49

Psaltarpsalm Psaltaren 22

Påskdagen

Tema: Kristus är uppstånden

Den gammaltestamentliga läsningen finns i Hosea 6: 1 – 3

Episteltexten kan läsas i Apostlagärningarna 3: 14 – 16

Evangelietexten återfinns i Lukasevangeliet 24: 1 – 12

Psaltarpsalm Psaltaren 118: 15 – 24