Inför söndagen den 25 mars. Palmsöndagen

Publicerat 2018-03-21 av Västerkyrkan

Söndagens tema är Vägen till korset

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Jesaja 50: 5 – 10

Episteltexten återfinns i Romarbrevet 5: 1 – 5

Evangelietexten finns i Lukasevangeliet 19: 28 – 40

Psaltarpsalm Psaltaren 118: 19 – 29