Inför söndagen den 18 mars. Marie Bebådelsedag.

Publicerat 2018-03-17 av Västerkyrkan

Söndagens tema är Guds mäktiga verk.

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Jesaja 7: 10 – 14

Episteltexten finns Romarbrevet 8: 1 – 4

Evangelietexten återfinns i Lukasevangeliet 1: 26 – 38

Psaltarpsalm Psaltaren 147: 7 – 15