Inför söndagen den 11 mars – Midfastosöndagen

Publicerat 2018-03-05 av Västerkyrkan

Tema- Livets bröd

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Andra Kungaboken 4:42 – 44

Episteltexten finns i Andra Korinthierbrevet 9:8 -10

Evangelietexten återfinns i Johannesevangeliet 6: 1 – 15

Psaltarpsalm Psaltaren 107: 1 -9