Inför söndagen den 4 mars – tredje söndagen i fastan

Publicerat 2018-03-01 av Västerkyrkan

Söndagens tema: Kampen mot ondskan
Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Första Samuelsboken 17: 40 – 50

Episteltexten återfinns i Efesierbrevet 5: 1 -9

Evangelietexten finns i Lukasevangeliet 11: 14 – 26

Psaltarpsalm Psaltaren 25: 12 – 22