Inför söndagen den 18 februari- Första söndagen i fastan

Publicerat 2018-02-13 av Västerkyrkan

Söndagens tema: Prövningens stund

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Första Moseboken 16: 1 – 13

Episteltexten återfinns i Hebreerbrevet 4: 14 – 16

Evangelietexten kan läsas i Matteusevangeliet 4: 1- 11

Psaltarpsalm Psaltaren 31:2 – 6